Zdjęcie Cezary Stacewicz

Cezary Stacewicz

Cezary jest pomysłodawcą zorganizowania drugiej edycji „Tam Gdzie Chcę” w Łodzi. Mimo tego swoją prezentację poprowadzi zdalnie, bo będzie w trakcie podróży autostopem.